Ông Lê Đức Luận (55 tuổi), quê Yên Bái, trình độ tiến sĩ. Ông làm Vụ trưởng Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán từ tháng 1/2022.

Bộ Y tế hiện có 4 thứ trưởng là bà Nguyễn Thị Liên Hương và các ông Trần Văn Thuấn, Đỗ Xuân Tuyên và Lê Đức Luận. Bộ trưởng là bà Đào Hồng Lan.

Ông Lê Đức Luận. Ảnh: Báo Kiểm toán

Thủ tướng cũng có quyết định bổ nhiệm Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4, Quân chủng Hải quân giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Chiêm Thống Nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, Quân khu 9 giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.