điều dưỡng nghỉ việc

Cập nhập tin tức điều dưỡng nghỉ việc

Điều dưỡng ngồi gục vì mệt, vẫn nắm chặt tay người bệnh

Bệnh nhân 77 tuổi sợ hãi khi trải qua nhiều giờ thực hiện thủ thuật. Bà nắm chặt tay cô điều dưỡng trẻ đang ngồi dưới băng ca để tạm nghỉ sau 12 giờ làm việc liên tục.