Đình chỉ khách sạn vi phạm PCCC

Cập nhập tin tức Đình chỉ khách sạn vi phạm PCCC

Khách sạn ở Nha Trang bị tạm đình chỉ hoạt động vì vi phạm PCCC

Một số khách sạn ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị lập biên bản vi phạm, trong đó có hạng mục không đảm bảo an toàn PCCC.