định dạng nhạc AAC

Cập nhập tin tức định dạng nhạc AAC

MP3 sẽ thay thế bằng ACC

MP3 được thay thế bằng ACC có thể mang đến khả năng hoạt động hiệu quả hơn so với chuẩn âm nhạc huyền thoại.