đình đền

Cập nhập tin tức đình đền

Bị can Nguyễn Kim Trường thường xuyên đi lang thang, tìm sơ hở tại các địa điểm như đình, đền để trộm cắp tài sản.