Đỗ Thiên Anh Tuấn

Cập nhập tin tức Đỗ Thiên Anh Tuấn

Nhiều DNNN xin 'bơm' thêm tiền, giảm thuế, đòi bảo hộ

Đáng ra, những doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đóng vai trò chủ đạo phải là cứu cánh cho ngân sách. Thế nhưng thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại. 

“Đúng quy trình”: Lá bùa hộ mệnh của nhóm lợi ích?

Bàn tiếp về chuyện một số địa phương đang hết tiền, nợ tiền, TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn cho rằng khái niệm “đúng quy trình” rất đáng sợ vì nó đang là lá bùa hộ mệnh cho nhiều chuyện không thể gọi khác đi là ‘đè bẹp luật pháp”.

“Hội chứng tuổi 59” và “Hoàng hôn nhiệm kỳ”

Một số cán bộ sắp mãn nhiệm, nghỉ hưu thường có động cơ trục lợi mạnh hơn. Họ làm được điều đó vì chúng ta vẫn thiếu cơ chế kiểm soát, giám sát độc lập”.