Đoàn giám sát phát hiện dấu hiệu vi phạm, Chánh Thanh tra tỉnh bị buộc thôi việc

Qua giám sát phát hiện Chánh Thanh tra tỉnh có dấu hiệu vi phạm về bổ nhiệm, Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Tỉnh ủy báo cáo và kết quả là nhân sự này bị buộc thôi việc.

Đó là một trong những kết quả nổi bật qua giám sát của MTTQ Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV vừa được Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu ký ban hành.

Bổ nhiệm lại còn nhiều vi phạm

Kết quả giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021 cho thấy, việc tuyển dụng cơ bản đúng quy trình theo quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Kế hoạch tuyển dụng được niêm yết công khai, thông tin tuyển dụng được công khai, minh bạch, việc thực hiện quá trình tuyển dụng thể hiện sự nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình, quy định.

Theo báo cáo của các địa phương, trong năm 2020 số công chức được tuyển dụng là 5.585 người, trong đó các đơn vị cấp tỉnh tuyển dụng 3.559 người (thông qua thi tuyển là 2.450 người, thông qua xét tuyển là 641 người, hình thức khác là 468 người). Các đơn vị cấp huyện tuyển dụng 2.026 người (thông qua thi tuyển là 1.213 người, thông qua xét tuyển là 813 người). 

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu 

Tổng số công chức cấp xã được tuyển dụng là 694 người (thông qua thi tuyển là 298 người, thông qua xét tuyển là 396 người). Số viên chức cấp tỉnh, huyện được tuyển dụng là 56.425 người.

Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ đã được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, đội ngũ cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Theo báo cáo của các địa phương năm 2020, ở các cơ quan cấp tỉnh bổ nhiệm các chức danh quản lý 4.688 người; trong đó bổ nhiệm là 3.186 người, bổ nhiệm lại là 1.502. Các cơ quan cấp huyện bổ nhiệm các chức danh quản lý là  13.678 người; trong đó bổ nhiệm mới 7.330 người, bổ nhiệm lại là 6.348 người; Các cơ quan cấp xã bổ nhiệm 6.797 người.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về thời hạn ban hành quyết định bổ nhiệm lại còn xảy ra phổ biến ở nhiều địa phương, nhất là ở cấp tỉnh, với tỷ lệ tương đối cao (437/1.502 trường hợp, chiếm tỷ lệ 29,23%). Trong đó, có 21 tỉnh, thành có tỷ lệ vi phạm loại này chiếm từ 50% trở lên, cá biệt có địa phương 100% các trường hợp bổ nhiệm lại đều ban hành quyết định quá thời hạn.

Có nhiều trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại quá hạn nhiều tháng, thậm chí có một số trường hợp quá hạn nhiều năm. 

“Việc này đã gây ra hệ quả pháp lý là các văn bản hành chính, hành vi hành chính của người được bổ nhiệm lại trong thời gian từ khi hết hiệu lực quyết định bổ nhiệm đến khi ban hành quyết định bổ nhiệm lại sẽ không có giá trị pháp lý theo quy định”, MTTQ Việt Nam cảnh báo.

Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, việc làm và kê khai, công khai tài sản quy định về phòng chống tham nhũng đã được triển khai nhưng chưa triệt để. 

Qua báo cáo của các địa phương cho thấy, cấp tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 4.942 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức; cấp huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 3.362/3956 trường hợp trong diện chuyển đổi (đạt 84,9%), còn 594 trường hợp chưa chuyển đổi (chiếm 15,1%).

Rà soát, khắc phục vi phạm quy trình bổ nhiệm lại trong phạm vi toàn quốc

Trong quá trình giám sát phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kịp thời ban hành công văn đề nghị cấp ủy địa phương rà soát để xử lý đúng quy định.

Cụ thể, Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tỉnh ủy Lào Cai báo cáo cụ thể về thực hiện quy trình, điều kiện bổ nhiệm cán bộ đối với ông Đàm Quang Vinh. Ngày 7/12/2021, tỉnh ủy Lào Cai đã có báo cáo về thực hiện quy trình, điều kiện bổ nhiệm và đề nghị Ban Bí Thư thi hành kỷ luật đối với ông Đàm Quang Vinh. 

Ông Đàm Quang Vinh

Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4135  kỷ luật công chức với hình thức buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai do đã sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH không hợp pháp.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát đã giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện rà soát công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện nghiêm túc hơn các quy định, quy trình về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp, đổi mới nhận xét đảng viên ở nơi cư trú. 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, khắc phục những trường hợp vi phạm quy trình bổ nhiệm lại trong phạm vi toàn quốc do ban hành quyết định bổ nhiệm lại quá thời hạn để hạn chế thấp nhất những hệ lụy pháp lý do tồn tại này gây ra.

Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ sớm quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Chính phủ sớm ban hành Quy định khung về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, chi cục, cấp phòng thuộc sở, cấp phòng thuộc chi cục thuộc sở và cấp phòng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện…

MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành chỉ đạo rà soát, khắc phục những trường hợp vi phạm quy trình bổ nhiệm lại ở địa phương do ban hành quyết định bổ nhiệm lại quá thời hạn để hạn chế thấp nhất những hệ lụy pháp lý do tồn tại này gây ra…

Thu Hằng

Gần 30% cán bộ quản lý cấp tỉnh bổ nhiệm lại vi phạm về thời hạn

Gần 30% cán bộ quản lý cấp tỉnh bổ nhiệm lại vi phạm về thời hạn

Tình trạng vi phạm về thời hạn bổ nhiệm lại các chức danh quản lý còn xảy ra phổ biến ở cấp tỉnh với tỷ lệ tương đối cao (437/1.502 trường hợp chiếm tỷ lệ 29,23%).

Vi phạm công tác cán bộ, nguyên Trưởng Ban tổ chức huyện bị cảnh cáo

Vi phạm công tác cán bộ, nguyên Trưởng Ban tổ chức huyện bị cảnh cáo

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cảnh cáo ông Bàn Tuấn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea H’leo.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám đổi mới là đột phá trong công tác cán bộ

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám đổi mới là đột phá trong công tác cán bộ

Phải có cơ chế đủ mạnh để khuyến khích và bảo vệ những cán bộ dám đổi mới với động cơ trong sáng. Tránh tình trạng bảo gì làm đó, ít va chạm, vô thưởng, vô phạt.

tin nổi bật

Cuộc gặp hiếm có của Chủ tịch Quốc hội với cộng đồng doanh nghiệp tại châu Âu

Phát biểu trước các doanh nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt vui mừng trước cuộc gặp hiếm có này khi có sự tham dự của 15 đại diện thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp người Việt tại châu Âu.

Chủ tịch Quốc hội: Hợp tác với Việt Nam là tiếp cận với thị trường 650 triệu dân

Ngày 26/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm thành phố Albertirsa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hungary

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26-28/6.

'Tổng Bí thư rất nghẹn ngào tại cuộc họp kỷ luật cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long'

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết trong họp báo chiều 16/6, "Ban chấp hành Trung ương tổ chức họp bất thường để thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Tổng Bí thư rất nghẹn ngào khi phát biểu".

Cam kết của các thành viên Chính phủ là cơ sở lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ

Việc Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện những cam kết cụ thể về những nội dung được chất vấn là cơ sở để lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm giữa nhiệm kỳ.

Sớm ổn định bộ máy, tâm lý cán bộ ngành y khi có nhiều người bị xử lý hình sự

Quốc hội yêu cầu sớm có biện pháp ổn định tổ chức bộ máy và tâm lý đối với cán bộ, người lao động ngành y tế từ trung ương đến địa phương trong bối cảnh có nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Giá xăng tăng kỷ lục, Quốc hội yêu cầu hỗ trợ người có thu nhập thấp

Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; có giải pháp hỗ trợ người có thu nhập thấp, người yếu thế khi giá cả mặt hàng thiết yếu tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu và giá sách giáo khoa.

Phía Nam sẽ có thêm 3 tuyến cao tốc hơn 84.000 tỷ

Quốc hội vừa thông qua chủ trương đầu tư sơ bộ hơn 84.000 tỷ đồng cho 3 dự án cao tốc phía Nam dự kiến hoàn thành vào năm 2025-2027.

Hai 'siêu dự án' đường vành đai 161.191 tỷ đồng được Quốc hội thông qua

Sáng 16/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 TP.HCM.

Doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản

Sáng nay (16/6), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 94,18% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023.

Nhà đầu tư vốn 10.000 tỷ đồng mới được đầu tư vào khu kinh tế Vân Phong

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa được Quốc hội thông qua có những chính sách mới nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, năng lực tốt triển khai các dự án lớn cho khu kinh tế Vân Phong.

Phạm nhân từng trốn trại không được lao động ngoài trại giam

Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam Bộ Công an, có 12 trường hợp không được áp dụng.

Mạng lưỡng dụng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng

Chiều 15/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Nội dung về sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ quốc phòng an ninh cho kết hợp phát triển kinh tế được nhiều ĐBQH góp ý.

Chưa luật hóa danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú với nhà văn

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua chiều 15/6, với tỉ lệ 85,14% đại biểu tán thành. Luật chưa quy định danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” đối với nhiếp ảnh, kiến trúc, văn học, “soạn giả” sân khấu.

Quốc hội 'chốt' phim trên không gian mạng phải tiền kiểm và hậu kiểm

Phim phổ biến trên không gian mạng sẽ kết hợp biện pháp tiền kiểm và hậu kiểm, phù hợp với xu thế chung của thế giới, bảo đảm việc kiểm soát chặt chẽ nội dung phim, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm.