doanh nghiệp bảo hiểm

Cập nhập tin tức doanh nghiệp bảo hiểm

Manulife tập trung số hóa, đặt khách hàng làm trọng tâm

Sau gần hai năm triển khai hàng loạt các sáng kiến số hóa, mang đến những giải pháp tổng thể cho đội ngũ nhân viên, các kênh phân phối và khách hàng, Manulife Việt Nam đã có những thành công vượt bậc.

PTI - 20 năm nỗ lực vì cộng đồng

PTI được xem là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có nhiều hoạt động ý nghĩa và đóng góp tích cực vào các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam.

Thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng

Theo ông Bùi Gia Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức nhưng thị trường bảo hiểm tiếp tục có sự tăng trưởng.