Ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam hình thành chậm nhưng có tốc độ tăng trưởng khá nhanh qua các năm và ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của nền kinh tế. 

Việt Nam bắt đầu tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị 3C trong ngành điện tử từ năm 2010 gồm linh phụ kiện, lắp ráp cụm linh kiện, thành phẩm và trở thành là trung tâm lắp ráp linh kiện điện tử của thế giới.

Tuy nhiên, trong chuỗi giá trị điện tử toàn cầu, các doanh nghiệp điện tử của Việt Nam chỉ giới hạn ở vai trò là nhà tích hợp các linh kiện. CNHT cho ngành điện tử tại Việt Nam vẫn chưa thực sự phát triển, tỷ lệ nội địa hóa rất thấp, chiếm khoảng 20-30%. 

Vậy trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số mạnh mẽ, doanh nghiệp điện tử Việt Nam cần làm gì tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu?

Báo VietNamNet hôm nay mời quý vị độc giả cùng theo dõi chương trình Đối thoại trực tuyến về chủ đề này với khách mời:

- Bà Đỗ Thị Thúy Hương- UV BCH Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam.

Xem video:

VietNamNet