Samsung vẫn là doanh nghiệp FDI có trị giá xuất khẩu lớn nhất

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, năm 2018 tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 313,21 tỷ USD, tăng 32,83 tỷ USD so với năm 2017.

Trong khi đó, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 166,96 tỷ USD, tăng 13%, tương ứng tăng 19,22 tỷ USD so với năm 2017. 

Tổng cục Hải quan nhận định doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm ưu thế gần tuyệt đối trong ngành hàng xuất khẩu chủ lực liên quan đến lĩnh vực điện tử như điện thoại, máy tính.

Cụ thể, nhóm hàng điện thoại và linh kiện đạt 48,864 tỷ USD, chiếm tới 99,6% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tổng kim ngạch đạt 27,886 tỷ USD, cũng chiếm tỷ trọng tới 95%.

Ở chiều ngược lại, trong 30 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực của doanh nghiệp FDI, có tới 18 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện nằm trong số những nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của doanh nghiệp FDI với kim ngạch đạt từ 10 tỷ USD trở lên.

Có thể kể đến điện thoại và linh kiện đạt 14,181 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt tới 38,321 tỷ USD.