doanh nghiệp sân sau

Cập nhập tin tức doanh nghiệp sân sau

TP.HCM: Không để công chức có doanh nghiệp 'sân sau', 'thân hữu'

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giám sát công chức, không để xảy ra hiện tượng công chức có doanh nghiệp “sân sau” hoặc “thân hữu”, gây bất bình đẳng.

Chạy chức chạy quyền và quốc nạn tham nhũng

 - Chạy chức chạy quyền là một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho tham nhũng trở thành quốc nạn, là con đường tiến thân của những kẻ cơ hội. 

“Nhóm lợi ích” đang đưa đất nước đứng trước những nguy cơ khó lường

 - Hậu quả “nhóm lợi ích” gây ra, không dừng lại ở những mất mát đó, mà còn đưa đất nước và chế độ đứng trước những nguy cơ và hậu quả khôn lường.

 

Doanh nghiệp sân sau

 - Mối đe doạ lớn nhất đối với sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân trong nước không phải là DNNN, hay FDI mà chính là các 'doanh nghiệp sân sau' đang móc ngoặc, thông đồng với các quan chức để trục lợi trên nền tảng của công.

Rút khỏi ngân hàng: Bán rẻ cũng khó thoát 'cục nợ'

Các nhà đầu tư lớn, bé vẫn tiếp tục chào bán cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, dù chấp nhận mức giá rẻ, thấp hơn mệnh giá cũng chưa hẳn đã tìm được người mua.