doanh nghiệp thông tin truyền thông

Cập nhập tin tức doanh nghiệp thông tin truyền thông

Sức mạnh DN viễn thông: Nhìn từ doanh thu và tăng trưởng

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và truyền thông, doanh thu các nhà mạng trong năm 2016 tăng mạnh. Tổng doanh thu lĩnh vực viễn thông trong năm 2016 ước đạt 365.500 tỷ đồng, tăng 7,5% so với 2015.