Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 2, sản lượng than nguyên khai sản xuất của tập đoàn đạt 3,3 triệu tấn; Than tiêu thụ 3,98 triệu tấn... Tính chung 2 tháng đầu năm, tập đoàn đã sản xuất 5,71 triệu tấn than nguyên khai; bốc xúc đất đá: 15,2 triệu mét khối; tổng số mét lò đào 37.226m; than tiêu thụ 7,27 triệu tấn; bằng 15,6% kế hoạch và bằng 109,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Về khoáng sản, sản xuất Alumin quy đổi đạt 240,8 nghìn tấn; tiêu thụ Alumin: 224,5 nghìn tấn; tinh quặng đồng 16.079 ngàn tấn; đồng tấm sản xuất 5.335 tấn. Sản xuất điện 1,407 tỷ kWh; sản xuất hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp 10.436 tấn; cung ứng đạt 14.275 tấn; sản xuất Nitrat Amon: 35.756 tấn đạt 18,8% kế hoạch.

Doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 25.196 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, bằng 127,8% so với cùng kỳ 2022. Nộp Ngân sách Nhà nước dự kiến đạt 7.470 tỷ đồng; bằng 36,6% so với kế hoạch năm. 

Theo đại diện TKV, tỷ lệ nộp Ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm đạt cao do trong tháng 1/2023 công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp vào Ngân sách Nhà nước đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phải nộp của năm 2022 theo quy định.

Thực hiện giao than tháng 2/2023 của TKV ở mức cao hơn kế hoạch điều hành tháng, tuy nhiên kế hoạch điều hành tháng đặt ra trên cơ sở đã điều tiết cắt giảm so với nhu cầu của một số nhà máy nhiệt điện cho phù hợp với khối lượng hợp đồng và cân đối khả năng sản xuất. Nhu cầu than cho phát điện tháng 2/2023 vẫn ở mức cao do được huy động phát điện cao, một số nhà máy nhiệt điện đề nghị được điều chỉnh tăng khối lượng hợp đồng như Thái Bình 1, Duyên Hải 1 hoặc NMNĐ Hải Phòng so với tiến độ hợp đồng trong 6 tháng đầu năm...

Đại diện TKV cho biết, trong tháng 3/2023, tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 3,56 triệu tấn than nguyên khai; bóc 12,87 triệu mét khối đất; đào 22.640 mét lò; sản phẩm Alumina 123.000 tấn; tinh quặng đồng 9.100 tấn; đồng tấm 3.000 tấn; kẽm thỏi 1.000 tấn; phôi thép 18.400 tấn; sản xuất 850 triệu kWh điện; 6.500 tấn thuốc nổ; 17.000 tấn Amon Nitrat.

Tập đoàn tiếp tục phát huy, làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, chăm lo cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động, triển khai các biện pháp nghiên cứu điều chỉnh quy định về công tác tiêu thụ than; Chuẩn bị chân hàng cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với TKV theo thứ tự ưu tiên hộ điện, hóa chất - phân bón, hộ xi măng... Các công ty thực hiện chỉ đạo của tổng giám đốc tăng 1,15 triệu tấn than sạch từ đất đá lẫn than để tăng nguồn than tiêu thụ.

Thúy Ngà