doanh thu viễn thông

Cập nhập tin tức doanh thu viễn thông

Doanh thu viễn thông nửa đầu 2016 đạt 93.500 tỷ đồng

Doanh thu viễn thông phát sinh trong nửa đầu năm nay ước đạt 93.500 tỷ đồng. Con số này chưa bao gồm phần kinh doanh của Tập đoàn Viettel ở nước ngoài.

Doanh thu viễn thông 2015 đạt gần 15 tỷ USD

Doanh thu thị trường viễn thông trong năm 2015 ước đạt 340.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 56.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 46.880 tỷ đồng.