Đồng bào dân tộc Dao coi lễ Cấp sắc là một nghi lễ thiêng liêng, quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi một con người. Người đàn ông phải làm lễ cấp sắc để khẳng định sự trưởng thành và vị thế của mình.

Theo phong tục tập quán của người Dao tiền ở Cao Bằng, người đàn ông phải làm lễ Cấp sắc để khẳng định sự trưởng thành và vị thế của mình.Đối với người Dao, Lễ Cấp sắc là lễ quan trọng nhất trong đời người. Cấp sắc được chia làm ba cấp độ: 3 đèn, 7 đèn và 12 đèn. Từ nhiều năm nay, vì nhiều lý do mà Lễ Cấp sắc 12 đèn (Tẩu Sai) của người Dao đã dần bị mai một và ít được tổ chức.

{keywords}
Các đệ tử nam chờ được thụ lễ trong Lễ Cấp sắc.
{keywords}
Nam giới đã lập gia đình được thụ lễ thì vợ cũng sẽ được tham gia. Bởi vậy, trong Lễ Tẩu Sai cũng có cả những đệ tử nữ được thụ lễ.
{keywords}
Các đệ tử cùng với sư phụ thực hiện nghi lễ cúng trên đàn tế trời.
{keywords}
Sau lễ tế trời, các đệ tử được nhận ấn từ thầy, chính thức trở thành các đại pháp sư.
{keywords}
Chiếc ấn là sự chứng nhận của những người đàn ông trong Lễ Cấp sắc đã trở thành đại pháp sư.
{keywords}
Các thầy cúng làm nghi lễ cúng cấp bằng sắc cho các đệ tử.
{keywords}
Lần lượt các thầy cúng thực hiện nghi lễ chạy lên tấm bảng tên người các đệ tử.
{keywords}
Trong suốt thờ igian diễn ra các nghi lễ, các bà vợ trong trang phục truyền thống thường xuyên có mặt theo dõi.
{keywords}
Nghi lễ tâm linh độc đáo diễn ra vào ngày thứ 3 của buổi lễ.
{keywords}
Nghi lễ kết thúc bằng việc đốt các loại sớ nhằm cẩn cáo với thánh thần về việc đã thăng chức cho đệ tử thành đại pháp sư.

Ảnh: Ngọc Quý