Phát biểu của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thưa Chủ tọa kỳ họp!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố!

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Năm 2021 là năm đầu tiên thành phố Hải Phòng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và thành phố có những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố đã đồng lòng, nhất trí tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Cho đến nay, mặc dù có sự bùng phát dịch ở nhiều địa bàn nhưng về cơ bản vẫn đang kiểm soát được tình hình, chưa có trường hợp nào tử vong.

Đồng thời với công tác phòng chống dịch bệnh, chúng ta đã:

– Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 với kết quả rất tốt đẹp.

– Kinh tế thành phố tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, hầu hết các chỉ số kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021; tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP ước tăng 12,38%, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.

– Thành phố tổ chức khởi công, khánh thành một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

– Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

– Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và vận động nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp các hoạt động, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, kịp thời triển khai các nhiệm vụ thường kỳ và đột xuất khác theo chỉ đạo của Thành ủy, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi xin nhiệt liệt biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thành phố đã có những đóng góp quan trọng cho thành công chung của thành phố Hải Phòng trong năm 2021.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng bám sát các quy định của Trung ương cũng như thực tiễn của thành phố, có tác động to lớn và trực tiếp đến đời sống của người dân như: Nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2022; Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh cục bộ giá đất một số vị trí, tuyến đường trong bảng giá các loại đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn thành phố; tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác…

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Để kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, tôi đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và các nhiệm vụ khác trong năm 2021; đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó, nhất là các nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Thứ hai, đối với các Nghị quyết quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách lớn, làm cơ sở trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của thành phố, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình cụ thể của thành phố để nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá để các cơ quan chủ trì tiếp thu, giải trình trước khi Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị, bảo đảm khách quan, phù hợp, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của thành phố, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Thứ ba, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động; tập trung đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố; chủ động trong công tác chuẩn bị kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân; tăng cường giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại, hạn chế; tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp xác đáng, khả thi.

Thứ tư, tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV vừa qua, Quốc hội đã có những quyết sách rất quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Với Nghị quyết này, thành phố chúng ta được thí điểm thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù trong nhiều lĩnh vực quan trọng.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố cần chủ động, kịp thời nghiên cứu, ban hành các Nghị quyết theo thẩm quyền để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách ngay trong đầu năm 2022.

Thứ năm, để các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, các sở, ngành thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết của kỳ họp.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tin tưởng rằng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo; với tâm huyết và trách nhiệm của mình sẽ có những cống hiến, đóng góp trí tuệ, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2022 và những năm tiếp theo; có những quyết sách, chủ trương, giải pháp đúng đắn, phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri, góp phần cùng thành phố tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Một lần nữa, thay mặt BCH Đảng bộ thành phố, xin chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khoá XVI thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!.