Khẳng định điều này, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, công tác đối ngoại của Quốc hội đã được triển khai tích cực, hiệu quả, ngày càng minh chứng là động lực quan trọng, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, nhiều mặt giữa Việt Nam với các đối tác, bạn bè quốc tế.

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội diễn ra sôi động, hiệu quả và thực chất

Phóng viên: Trong năm 2022, khi đại dịch COVID-19 dần dần được kiểm soát, nhiều quốc gia trên thế giới mở cửa trở lại, trong đó có Việt Nam. Điều này đã tạo điều kiện để các hoạt động đối ngoại của Quốc hội trên cả bình diện song phương và đa phương diễn ra sôi động, hiệu quả cả về chất và lượng. Chủ nhiệm có thể chia sẻ rõ hơn về ý nghĩa của những hoạt động đối ngoại Quốc hội trong năm qua?

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà: Năm 2022, trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, khó đoán định, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, việc nước ta duy trì tốt ổn định kinh tế vĩ mô, đạt mức tăng trưởng 8,02% - nằm trong nhóm tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, quy mô GDP vượt 400 tỷ USD, xuất khẩu vượt 700 tỷ USD, an sinh xã hội được bảo đảm là các kết quả nổi bật và hết sức có ý nghĩa.

Trong tổng thể thành công đó, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung và hoạt động đối ngoại của Quốc hội có những đóng góp hết sức quan trọng. Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của Quốc hội diễn ra sôi động góp phần thúc đẩy ngoại giao nghị viện của Quốc hội ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu; góp phần triển khai các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo dựng môi trường hòa bình ở khu vực, mở rộng hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới.

Công tác đối ngoại của Quốc hội được triển khai tích cực và hiệu quả, ngày càng chứng minh là động lực quan trọng, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, nhiều mặt giữa Việt Nam với các đối tác và bạn bè trên thế giới. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, việc triển khai các hoạt động đối ngoại đã bám sát Chương trình đối ngoại của Lãnh đạo chủ chốt và Lãnh đạo cấp cao được Bộ Chính trị phê duyệt, Chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2023 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã diễn ra sôi động trên cả bình diện song phương và đa phương.

Có thể nói, mục tiêu chính trong hoạt động đối ngoại năm 2021 là ngoại giao vaccine thì năm 2022, trọng tâm của công tác đối ngoại là hỗ trợ công tác phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong tổng thể đó, công tác đối ngoại Quốc hội đã tập trung đẩy mạnh và triển khai một cách toàn diện, sâu rộng từ các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Bên cạnh công tác hỗ trợ việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại Quốc hội cũng tập trung vào việc học tập, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế trong các hoạt động chuyên môn của Quốc hội như công tác lập pháp, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là tập trung vào việc triển khai các chương trình, đề án về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Trong năm 2022, các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tập trung vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong các chuyến công tác, nội hàm kinh tế cũng rất được chú trọng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng tham dự nhiều diễn đàn thương mại, đầu tư cũng như hợp tác kinh tế với các nước trong các chuyến thăm của mình. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng tham dự rất nhiều diễn đàn về hợp tác giáo dục, đây là một thế mạnh của các nước đến thăm trong năm vừa qua mà chúng ta cũng mong muốn thúc đẩy như Hungary, Vương quốc Anh, Australia và New Zealand. Đây cũng là một trong ba đột phá chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra được Chủ tịch Quốc hội cũng như các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội quan tâm và thúc đẩy.

Phóng viên: Hoạt động đối ngoại song phương giữa Quốc hội ta với Nghị viện/Quốc hội các nước đã được triển khai như thế nào, thưa Chủ nhiệm?

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà: Các hoạt động trao đổi đoàn giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện/Quốc hội các nước trong năm qua đã được triển khai thông suốt, nhất quán, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, thực chất, một số hoạt động hội đàm, trao đổi trực tuyến được triển khai đầu năm và các hoạt động đối ngoại trực tiếp được tiến hành sôi động từ giữa đến cuối năm ở các cấp, từ cấp Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đến các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngay cả trong giai đoạn đầu năm, đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, chúng ta đã kết hợp rất linh hoạt các hình thức trao đổi trực tuyến, vừa bảo đảm tính liên tục của các hoạt động đối ngoại cũng như mang lại những kết quả tích cực.

Các hoạt động đối ngoại được triển khai với đa dạng các chủ thể, đối tác không chỉ với kênh Quốc hội mà cả kênh Đảng, Chính phủ và nhân dân, góp phần tăng cường quan hệ giữa Quốc hội ta với Quốc hội/Nghị viện các nước có trọng tâm, trọng điểm cả về hình thức và nội dung; góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, kịp thời xử lý các nội dung phát sinh trong điều kiện mới.

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

Mở rộng ngoại giao văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân

Phóng viên: Nhìn lại hoạt động đối ngoại trong năm 2022, đâu là những dấu ấn, điểm nhấn Quốc hội đã đạt được, thưa Chủ nhiệm?

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà: Sau một thời gian dài bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2022 đã diễn ra một cách rất sôi động. Chúng ta cũng tập trung vào những địa bàn có yếu tố chiến lược trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, trong tổng thể quan hệ chung kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào cũng như 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác với Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Campuchia, nhiều hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội và của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội đã được triển khai.

Quốc hội Việt Nam đã ký mới các thỏa thuận hợp tác với Bạn nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với hai đối tác rất quan trọng và đặc biệt của Việt Nam trong bối cảnh mới cũng như trong tình hình thế giới hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp. Quốc hội Việt Nam cũng triển khai tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị đối với Quốc hội, Nghị viện các nước Lào, Campuchia để chia sẻ kinh nghiệm về phục hồi và phát triển kinh tế dưới khía cạnh của công tác lập pháp và công tác giám sát, việc thực hiện các chức năng của Quốc hội.

Ngoài ra, bên cạnh cơ chế quan hệ song phương, chúng ta cũng đã có những cơ chế hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Để đưa các cơ chế hợp tác này ngày càng hiệu quả, thiết thực, đồng hành với cơ chế hợp tác ba bên trên kênh Đảng và kênh Chính phủ, ba Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí nâng cấp cơ chế quan hệ của ba nghị viện ba nước lên cơ chế cấp Chủ tịch Quốc hội. Tôi cho rằng, đây là một cơ chế rất quan trọng để góp phần thúc đẩy quan hệ của ba nước, hỗ trợ kênh Chính phủ thực hiện tốt những cam kết đã triển khai trong thời gian qua.

Đối với các đối tác khác ở châu Âu cũng như ở Nam Thái Bình Dương, chúng ta cũng có những ký kết thỏa thuận hợp tác mới với Nghị viện các nước như Australia, Hungary. Đối với Hungary, chúng ta cũng đã thúc đẩy rất nhiều những mảng hợp tác thuộc mối quan tâm chung của nhân loại hiện nay cũng như thuộc về những lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam.

Tại các diễn đàn đa phương, Quốc hội Việt Nam cũng chủ động đưa ra những chủ đề nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển của đất nước từ nay đến năm 2030 với tầm nhìn 2045, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Đó là những vấn đề phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng…; làm sao chúng ta vừa thực hiện được các cam kết quốc tế nhưng đồng thời cũng yêu cầu các nước phát triển phải thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm đối với những vấn đề đặt ra trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay.

Phóng viên: Trước yêu cầu của thực tiễn và trong bối cảnh tình hình mới, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội ngày càng cần phải chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ phát triển đất nước. Dưới góc độ cơ quan tham mưu, phục vụ công tác đối ngoại của Quốc hội, Chủ nhiệm có thể chia sẻ những định hướng để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò đặc biệt của Đối ngoại Quốc hội trong năm 2023?

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà: Tôi cho rằng, năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đây là năm bản lề để tích cực triển khai nhằm đạt được những những nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội. Do vậy, đồng hành với các nhiệm vụ đó, hoạt động đối ngoại của Quốc hội sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường độ tin cậy chính trị với các nước để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới và đảm bảo an ninh, quốc phòng đất nước.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần mở rộng ngoại giao văn hóa để tăng cường giao lưu nhân dân; hợp tác về giáo dục đào tạo để phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước cũng như hợp tác về lao động để tăng cường đào tạo lao động, hợp tác lao động với các nước, qua đó góp phần giải quyết nhu cầu về xuất khẩu lao động của Việt Nam đối với các nước.

Về phía Quốc hội, tôi cho rằng các cơ quan của Quốc hội cần tăng cường hợp tác với các cơ quan của Nghị viện các nước để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19. Đặc biệt, đối với những lĩnh vực cần ưu tiên nguồn lực để tập trung vào phát triển đất nước trong thời gian tới.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Chủ nhiệm. Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, kính chúc Chủ nhiệm dồi dào sức khoẻ, dẫn dắt Uỷ ban Đối ngoại thực hiện thành công sứ mệnh mà Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội giao phó!

Theo Cổng TTĐT Quốc hội