đòn roi

Cập nhập tin tức đòn roi

Khám phá mới về việc dạy con bằng đòn roi

Một phân tích mới đối với 5 thập kỷ nghiên cứu về việc đánh mông dạy con phát hiện, ngoài các ảnh hưởng về tâm lý đối với trẻ, cha mẹ có thể phải trả một cái giá lớn hơn nếu áp dụng phương pháp giáo dục này.

Ghê sợ cảnh bê tha rượu chè của nhiều đàn ông Việt

Anh có tửu lượng tốt dễ được lòng sếp và hay được tháp tùng sếp. Mối quan hệ cũng được mở rộng, cơ hội thăng tiến cao. Uống rượu đã trở thành thứ "văn hóa" thăng tiến