đơn thuốc điện tử

Cập nhập tin tức đơn thuốc điện tử

Từ 2021, người bệnh hết cảnh bị đơn thuốc ‘móc túi’

Toàn bộ đơn thuốc bác sĩ kê sẽ được rà soát, kiểm tra để loại bỏ tình trạng lạm dụng kê nhiều thuốc hay kê thêm thực phẩm chức năng.

 

Việt Nam sẽ ‘khai tử’ đơn thuốc giấy

- Khi có đơn thuốc điện tử quốc gia, người dân sẽ không còn cần dùng đơn thuốc giấy và sổ y bạ như trước đây.