Đóng BHXH

tin tức về Đóng BHXH mới nhất

Cán bộ bảo hiểm, tư pháp 'bắt tay' lừa đảo, làm giả giấy tờicon
Pháp luật19/04/20180

Cán bộ bảo hiểm, tư pháp 'bắt tay' lừa đảo, làm giả giấy tờ

Cán bộ BHXH huyện và Tư pháp xã ở Gia Lai đã làm giả giấy tờ cho nhiều người lao động để được tiền hưu trước tuổi.