đồng nghiệp nam

Cập nhập tin tức đồng nghiệp nam

Thiếu nữ khổ sở vì đồng nghiệp liên tục 'tấn công'

Biết em đã có bạn trai nhưng anh vẫn liên tục tấn công. Hai hôm nay, em phải viết đơn xin nghỉ phép để tránh mặt anh.

Chồng tôi ghen với cả nam đồng nghiệp trẻ tuổi

  Anh ngày càng quá đáng, nhiều lúc tôi tự nhủ chắc tại anh thương nên mới ghen. Tôi cố gắng phân bua giải thích, cố gắng làm vừa lòng anh nhưng đâu lại vào đấy, anh vẫn thế.