Doremon chế

Cập nhập tin tức Doremon chế

Doremon chế: Tắm cũng như không

Trời nóng như rang, tắm xong 1 lúc người lại đầm đìa mồ hôi thì tắm làm chi hả trời?