Dựa vào số liệu thống kê lượt cấm, chọn và tỷ lệ thắng của từng Hero trong game DOTA 2, chúng ta có thể biết được rằng những Hero nào đang là xu hướng hoặc ít nhất là phù hợp với metagame hiện tại sau hàng loạt các phiên bản được Valve cập nhật trước thềm TI5. Ở đây chúng tôi sẽ chia thành 5 nhóm, tương đương với 5 bậc xếp hạng Hero phổ biến và hiệu quả dựa vào tỷ lệ thắng, và tỷ lệ cấm chọn.

Nhóm 1: Cấm và Chọn trên 60%

LênIo

XuốngSpirit Breaker

Nhóm 2: Cấm và Chọn trên 40%

Lên: Leshrac, Viper,Witch Doctor
Xuống: Beastmaster, Dragon Knight

Nhóm 3: Cấm và Chọn trên 19%

LênDark Seer, Shadow Demon, Dazzle

Xuống: Centaur Warrunner, Tidehunter, Batrider, Night Stalker, Slark, Brewmaster, Enchantress, Invoker, Skywrath Mage

Nhóm 4: Cấm và Chọn trên 5%

Nhóm 5: Còn lại

Trên đây là những số liệu được GameSao tổng hợp để các bạn tham khảo về mức độ phổ biến của những Hero trong game DOTA 2. Các bạn có thể góp ý với chúng tôi thông qua phần bình luận bên dưới nhé!

Minh Vũ