DTCL

Cập nhập tin tức DTCL

(GameSao.vn) – Nó đã xuất hiện trên các cụm máy chủ chính thức.