Vấn đề được đưa ra bàn bạc là kỳ thi sẽ được tổ chức như thế nào để phù hợp với tình hình thực tiễn những vẫn đảm bảo đánh giá được chất lượng học sinh.

Theo phương án đề xuất của Bộ GD-ĐT, nếu dịch bệnh được kiểm soát và học sinh có thể đi học trước ngày 15/6 thì vẫn quyết tâm tổ chức kỳ thi vào giữa tháng 8. 

Dù vẫn tổ chức thi nhưng tên gọi của kỳ thi năm nay sẽ là "kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020" thay vì "thi THPT quốc gia" như trước đây. Kỳ thi sắp tới sẽ chỉ tập trung vào mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT. 

Các địa phương sẽ chịu trách nhiệm về khâu tổ chức thi, coi thi, chấm thi tự luận. 

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm ra đề thi cho kỳ thi này trên toàn quốc, chấm thi trắc nghiệm. 

Với việc xét tuyển ĐH, năm nay các trường ĐH sẽ thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh theo đúng Luật Giáo dục Đại học.

Thanh Hùng

Không chờ hết dịch, trường đại học chủ động xây dựng kịch bản tuyển sinh

Không chờ hết dịch, trường đại học chủ động xây dựng kịch bản tuyển sinh

 - Khi mọi quyết định của việc giữ hay bỏ kỳ thi THPT quốc gia vẫn đang trông vào diễn biến dịch bệnh, thay vì ngồi chờ đợi, các trường đại học đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó.