Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhập tin tức Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Rất dài, rất oai, rất hoành tráng, nhưng ít khả thi

Sắp sửa trình Quốc hội xem xét thông qua, nhưng đến nay, Dự án Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vẫn nhận được nhiều ý kiến đánh giá là thiếu khả thi và viển vông.

Nguồn lợi 19 tỷ USD: Ngân sách sẽ bội thu?

Ngân sách có cơ hội kiếm nguồn thu thuế mới lên tới khoảng 19,2 tỷ USD.