Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, từ năm 2015 tới nay, Trung ương Hội đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành xây dựng thành công hàng trăm mô hình điểm về thu gom, phân loại và xử lý rác thải trong sinh hoạt, chất thải trong làng nghề, hầm khí Biogas bảo vệ môi trường nông thôn, sử dụng kiến thức bản địa trong bảo vệ môi trường (BVMT).

Thông qua các mô hình điểm để tuyên truyền, Hội đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, từ đó có hành động cụ thể BVMT.

Tiêu biểu như mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại nguồn ở Hải Dương, Nam Định, Hoà Bình, An Giang, Long An; mô hình “xử lý nước thải làng nghề” ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình; mô hình “đệm lót sinh học trong chăn nuôi giảm thiểu ô nhiễm môi trường” góp phần giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước cung cấp nhiên liệu trong sinh hoạt ở Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Trị...

{keywords}
Ông Thào Xuân Sùng phát biểu tại hội thảo. 

Ông Thào Xuân Sùng thừa nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham gia bảo vệ môi trường của các cấp hội còn tồn tại những hạn chế nhất định. Ý thức bảo vệ môi trường chưa thành thói quen, nếp sống của hôi viên nông dân; thái độ, hành vi, thói quen tiêu dùng thiếu thân thiện môi trường còn phổ biến ở nhiều nơi...

Bên cạnh đó, vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước; lúng túng, bị động, thiếu kinh nghiệm và trách nhiệm của một bộ phận nông dân ở một số địa phương đối với cộng đồng trong  phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai…

Tại hội nghị, các chuyên gia môi trường cũng chỉ ra môi trường nông thôn hiện vẫn còn tồn tại nhiều bức xúc và sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn trước mắt và lâu dài.

Xu thế dịch chuyển các hoạt động sản xuất từ đô thị về khu vực nông thôn, đặc biệt là các loại hình có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Các dòng chất thải dịch chuyển từ đô thị về nông thôn để tái chế, xử lý. Nhu cầu hàng hóa gia tăng, nên khu vực nông thôn gánh chịu nhiều hậu quả của tình trạng lạm dụng hóa chất dùng trong nông nghiệp.

{keywords}
Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng. 

Theo thống kê, hoạt động nông nghiệp sử dụng hàng năm khoảng khoảng 7,3 đến 8,6 triệu tấn hóa chất. Thuốc bảo vệ thực vật khoảng 110.000-150.000 tấn/năm,  trong đó có khoảng 10% là bao bì thải bỏ. Đồng thời, phụ phẩm nông nghiệp cũng gây áp lực không nhỏ đến môi trường nông thôn.

Nâng cao vai trò giám sát của nông dân

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, các chính sách về quản lý chất lượng môi trường, nhất là chính sách về bảo vệ môi trường nông thôn đã được quy định rất cụ thể.

Chất lượng môi trường nông thôn được coi là nền tảng, mục tiêu để bảo vệ trên cơ sở điều tiết các hoạt động dân sinh, kinh tế.

{keywords}
Đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 tới hội viên nông dân

Luật BVMT 2020 cũng quy định trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội bao gồm Hội Nông dân trong việc vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giám sát việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; tham gia các hoạt động BVMT, tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT.

TS. Trần Văn Miều, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đưa ra các giải pháp phát huy vai trò Hội Nông dân Việt Nam trong bảo vệ môi trường, trong đó các cấp hội cần nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng tri thức bản địa vào BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu.

{keywords}
Ô nhiễm tại các làng nghề đang đe dọa chất lượng môi trường sống tại khu vực nông thôn

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đánh giá, Hội Nông dân Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc huy động hội viên và nông dân tham gia BVMT.  Bộ trưởng TN&MT đề nghị, thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân và các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật BVMT năm 2020; thực hiện các biện pháp BVMT nông thôn, bảo vệ sức khỏe người dân… tới các hội viên để nâng cao nhận thức và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về BVMT trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, xây dựng các cơ chế chính sách cụ thể hoá các phong trào, mô hình tiên tiến để dẫn dắt người nông dân từng vùng miền tham gia đưa nền nông nghiệp gắn liền với môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế hữu cơ trong nông nghiệp.

"Hội Nông dân sẽ phối hợp với Bộ TN&MT xây dựng các nội dung để thực hiện mục tiêu 1 tỷ cây xanh mà Thủ tướng đặt ra. Đây là chương trình quan trọng mà Hội Nông dân với các hội viên là người thực hiện chính, Bộ TN&MT sẽ rà soát lại các quy hoạch sử dụng đất, rừng để hai bên cùng thực hiện" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.


Đảm bảo người  dân được sống trong môi trường trong lành

Đảm bảo người dân được sống trong môi trường trong lành

Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua vào ngày 11/11 có nhiều  quy định mới hướng đến mục tiêu đảm bảo người dân được sống trong môi trường trong lành

Thái Bình