dung lượng để chơi game Call of Duty

Cập nhập tin tức dung lượng để chơi game Call of Duty

Choáng với dung lượng đòi hỏi của Call Of Duty lên đến 130 GB

Đây là dung lượng cần thiết để cài đặt cả hai bản Call of Duty Infinite Warfare và Modern Warfare cùng lúc.