- Bộ Giao thông Vận tải quyết định dừng thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Lùi thời gian nhận hồ sơ thi tuyển phó hiệu trưởng Trường ĐH GTVT

Bổ nhiệm Phó hiệu trưởng làm Phó giám đốc ĐHQG TP.HCM

Cà Mau miễn nhiệm hàng loạt phó hiệu trưởng

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết định dừng thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 31/10/2018 

{keywords}
Dừng thi tuyển Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM

Theo đó, kế hoạch số 2453/KH-BGTVT ngày 12/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trước đó, thực hiện chủ trương về thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, Bộ này thông báo tổ chức thi tuyển chức danh phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM phụ trách công tác nội chính, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học.

Tuy nhiên sau do số lượng ứng viên quá ít, hồi đầu tháng 5 Bộ này có quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển tới ngày 30/7.

Dự kiến, nếu thi tuyển các ứng viên sẽ làm bài thi viết với thời gian 180 phút với nội dung bao gồm kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giao thông vận tải. Ngoài ra, ứng viên phải trình bày và bảo vệ đề án, chương trình hành động liên quan ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Hiện tại, trường có hiệu trưởng là ông Nguyễn Văn Thư; hai Phó Hiệu trưởng gồm ông Đồng Văn Hướng và Nguyễn Bá Hoàng. 

Lê Huyền