đứng trên vai người khổng lồ

Cập nhập tin tức đứng trên vai người khổng lồ

Các công ty khởi nghiệp có thể chọn hợp tác với các ông lớn, tận dụng thị trường, quan hệ, công nghệ... sẵn có của những “gã khổng lồ” để đi nhanh hơn.