Dungeon Fighter Online

Cập nhập tin tức Dungeon Fighter Online

Ghost in the Shell Online ấn định ngày Alpha Test

(GameSao) - Ghost in the Shell Online sẽ tiến hành Alpha Test ngay đầu tháng 4 này.