- QH chiều nay đã quyết định cho phép người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần khi có yêu cầu.

Cụ thể, nghị quyết được các ĐBQH biểu quyết thông qua với tỉ lệ 81,78% (404/419 ĐB) cho phép người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của luật BHXH 2014.

Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

{keywords}
ĐBQH quyết định duy trì chính sách giải tỏa bức xúc cho người lao động. Ảnh: Minh Thăng

Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

- 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ 2014 trở đi;

Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính

- 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

- 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ 2014 trở đi.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 cùng với luật BHXH 2014. Chính phủ được giao thực hiện quy định này, khi cần thiết báo cáo QH xem xét, quyết định việc sửa đổi luật BHXH.

Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ bảo đảm cho người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc được nhận BHXH một lần; công khai, minh bạch thông tin về việc đóng, hưởng BHXH cho người lao động, người sử dụng lao động; cải cách thủ tục để tạo thuận lợi cho người lao động tiếp cận chính sách BHXH; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

Trước đó, nội dung này được đưa ra thảo luận tại QH sau khi công nhân một số khu công nghiệp ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam đình công để phản đối điều 60, vì họ sẽ không được tiếp tục hưởng BHXH một lần như trước khi sửa luật, trong khi đây được coi là một nguồn thu nhập trước mắt quan trọng của họ.

Đây có thể coi là một trong những nội dung tranh luận gay gắt nhất ở QH, với hai luồng ý kiến ủng hộ và phản đối. Nhiều ĐB công khai xin lỗi công luận vì đã bấm nút thông qua dự thảo luật thu hẹp điều kiện hưởng BHXH một lần của người lao động, trong khi nhiều ĐB khác cảnh báo lặp lại câu chuyện chính sách 176, người lao động nhận “một cục” rồi lại nói nhà nước “bắt chanh bỏ vỏ” vì về già vô cùng khó khăn khi không có lương hưu.

UB Thường vụ QH đã gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH về chủ trương duy trì chính sách hưởng BHXH một lần như cũ. Kết quả, trong 470 phiếu hợp lệ thu về, có 411 phiếu  đồng ý (87,45 %), 48 không đồng ý (10,21%), 11 phiếu có ý kiến khác (2,34%).

Căn cứ kết quả xin ý kiến này, QH đã xây dựng nghị quyết gi chính sách hưởng BHXH một lần, giải tỏa bức xúc cho người lao động.

Chung Hoàng