Báo cáo của Bộ NN-PTNT cho thấy, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp trong quý 1 năm nay ước tăng 3,16% so với năm 2020; trong đó, nông nghiệp tăng 3,19%, lâm nghiệp tăng 3,78% và thủy sản ước tăng 2,9%.

Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 18,34 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ước khoảng 7,74 tỷ USD, tăng 44,7%; xuất siêu khoảng 2,87 tỷ USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

{keywords}
Giá xuất khẩu rau quả tăng trong quý 1/2021

Đặc biệt, giá một số mặt hàng nông sản xuất khẩu tiếp tục tăng, nhất là một số mặt hàng lâu nay giá vẫn giảm mạnh. Cụ thể, giá trị xuất khẩu cao su đạt khoảng 721 triệu USD (tăng 116%); chè đạt 41 triệu USD (tăng 6,2%); rau quả khoảng 944 triệu USD (tăng 6,1%); sắn đạt 116 triệu USD (tăng 23,3%), tôm đạt 773 triệu USD (tăng 8,3%), quế đạt 46 triệu USD (tăng 21,1%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 3,7 tỷ USD (tăng 41,5%); mây, tre, cói thảm đạt 199 triệu USD (tăng 49,2%).

Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 3 của toàn ngành ước đạt 4,12 tỷ USD, tăng 20% so với tháng 3/2020, tăng 57,4% so với tháng 2/2021.

Tính chung trong cả quý 1, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Về thị trường xuất khẩu của nông sản Việt Nam, Mỹ tiếp tục vượt Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất. Theo Bộ NN-PTNT, riêng 4 thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt là 29,05% (giá trị tăng 45,8% so với năm 2020), 27,87% (tăng 39,5%), 7,96% (tăng 3,4%) và 5,7% (tăng 9,5%).

Nếu tính theo khu vực, thì châu Á vẫn dẫn đầu về nhập khẩu nông sản Việt Nam trong quý 1 với 54,5 thị phần, tiếp đó đến châu Mỹ (32,2%), châu Âu (11,8%), châu Đại Dương (1,8%) và châu Phi (1,5%).

N.H