đường ven sông Sài Gòn

Cập nhập tin tức đường ven sông Sài Gòn

Tên của GS, Anh hùng lao động Nguyễn Thiện Thành - cha của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị - sẽ được đặt cho một tuyến đường ở quận 2, TP.HCM.