duyệt game

Cập nhập tin tức duyệt game

Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy kiểm duyệt game cho trẻ em ở Châu Âu chặt thế nào

Có những thứ rất bình thường ở nhiều nơi, nhưng lại gây nên sự xúc phạm ở những chỗ khác, Mario Kart 8 Deluxe cùng Nintendo hẳn đã nhận ra điều này, và lập tức chỉnh sửa trong bản update vừa được tung ra.