eGames

Cập nhập tin tức eGames

Chính phủ Anh muốn tạo ra kì Olympic của riêng eSports

(GameSao.vn) - Chính phủ Anh đã ủng hộ một ủy ban quốc tế để thành lập ra eGames, một dạng Olympic cho các quốc gia thi tài ở các bộ môn thể thao điện tử.