M.B (Theo Ridddle)

Phát hiện mới về não người, lý giải chúng ta không thể không bị phân tâm

Phát hiện mới về não người, lý giải chúng ta không thể không bị phân tâm

Một nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Princeton và Đại học California ở Berkeley chỉ ra rằng bộ não của con người tái tập trung 4 lần mỗi giây.