Năm vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, chịu tác động bởi dịch Covid-19, EMS Việt Nam vẫn đảm bảo chuyển phát nhanh chóng, chính xác, an toàn văn bản tài liệu, hàng hoá, phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp cũng như các nhu cầu thiết yếu của người dân; duy trì mạng lưới hoạt động hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu và các chỉ tiêu về tài chính khác.

Năm 2021, tổng doanh thu nghi nhận tại Tổng công ty EMS đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty ước đạt 84,5 tỷ đồng, tăng 18%; thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên dự kiến tăng 10% so với năm 2020; duy trì mức trả cổ tức 10%/năm.

Năm 2022, EMS Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 34,36%, lợi nhuận tăng 5,86%, tỷ suất lợi nhuận/vốn là 30,18%. 

Để đạt mục tiêu đó, lãnh đạo tổng công ty cho biết, EMS Việt Nam cần tiếp tục phát triển dịch vụ EMS một cách tổng thể và toàn diện tại 63 tỉnh, thành phố; phối hợp chặt chẽ với các Bưu điện tỉnh, thành phố mở rộng các thị trường trọng điểm, tiềm năng, các bưu cục khách hàng lớn với những cách làm mới mang tính đột phá. 

Phát biểu tại đại hội, ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và toàn thể người lao động của EMS trong hơn 2 năm qua.

Theo ông Chu Quang Hào, năm 2022 EMS Việt Nam cần xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với các chủ trương và định hướng lớn đang triển khai tại Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, hướng tới trở thành một doanh nghiệp kiểu mẫu về bưu chính công nghệ. 

“Trong giai đoạn tới, EMS sẽ triển khai chiến lược chuyển đổi số và tăng cường tham gia các công đoạn Logistics phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đồng thời bám sát, thực hiện tổ chức sản xuất đồng bộ với tổng công ty. Xây dựng phương án sử dụng tối đa cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ của Bưu điện Việt Nam để nâng cao chất lượng, giảm chi phí và giá thành dịch vụ”, ông Chu Quang Hào nhấn mạnh.

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ này, đòi hỏi HĐQT khóa mới, Ban Tổng giám đốc điều hành của EMS phải quyết liệt, tập trung chỉ đạo đồng bộ, cụ thể hóa toàn bộ nhiệm vụ, đưa ra các giải phát đột phá để triển khai các dịch vụ mới với hướng đi rõ nét.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, các cổ đông EMS Việt Nam đã tổ chức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V và ra mắt Hội đồng quản trị mới. Ông Nguyễn Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã được bầu là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện.

Việc bổ sung cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho EMS Việt Nam thể hiện sự quyết tâm đổi mới, phát triển dịch vụ lõi của tổng công ty cũng như kịp thời đưa cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, năng lực để điều hành, chỉ đạo triển khai dịch vụ toàn mạng lười nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vai trò dịch vụ chất lượng cao của Bưu điện Việt Nam trên thị trường.

Theo ông Chu Quang Hào, việc kiện toàn Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhằm giúp EMS tập trung cao độ định hướng chiến lược của HĐQT vào việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ. 

“Tổng công ty rất tin tưởng Chủ tịch HĐQT không chỉ góp phần giúp EMS hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững mà còn xây dựng EMS trở thành doanh nghiệp kiểu mẫu, là doanh nghiệp bưu chính công nghệ hàng đầu trong nước, là mô hình điển hình cho các đơn vị của Bưu điện Việt Nam để triển khai thành công chiến lược chuyển đổi số’, ông Chu Quang Hào khẳng định.

Xuân Thạch