ép thẻ trong FIFA Online 3

Cập nhập tin tức ép thẻ trong FIFA Online 3

Game thủ FIFA Online 3 liên tục ép thẻ thất bại sau khi được tặng điểm nâng cấp

Điểm nâng cấp là công cụ để giúp các game thủ FO3 tăng tỉ lệ thành công khi nâng cấp một cầu thủ. Ấy vậy mà đang có chuyện ”ngược đời” xảy ra kể từ khi tặng điểm nâng cấp, game thủ FO3 chỉ ép thẻ xịt liên tục!