epaper

Cập nhập tin tức epaper

Chỉ cần chi 600 USD, bạn sẽ có ngay cuốn sổ giấy điện tử tích hợp Wifi, viết mãi không hết mà Sony vừa giới thiệu

Phiên bản sổ giấy điện tử mới của Sony được tích hợp rất nhiều tính năng thông minh, hấp dẫn, nhưng có vẻ chính mức giá trên trời sẽ là thứ khiến người ta phải bối rối.