eSports industry

Cập nhập tin tức eSports industry

Giới trẻ thích xem eSports hơn thể thao truyền thống

(GameSao.vn) – Điều này đúng với cả nam lần nữ, những người nằm trong độ tuổi từ 18-25.