Euro 5

Cập nhập tin tức Euro 5

Không đáp ứng đủ nhiên liệu tiêu chuẩn Euro 5, thiệt hại ngày càng lớn

Theo quy định của Chính phủ, từ 1/1/2022, các mẫu ô tô mới bán ra tại Việt Nam phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thực hiện, số lượng cửa hàng bán dầu diesel Euro5 vẫn rất thiếu.

Thêm nhiều ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 sẽ ra mắt trong năm 2022

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã cập nhật tình hình áp dụng Quyết định số 49/2011/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn khí thải Mức 5 (tương đương Euro 5).