Euro 5

Cập nhập tin tức Euro 5

Thêm nhiều ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 sẽ ra mắt trong năm 2022

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã cập nhật tình hình áp dụng Quyết định số 49/2011/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn khí thải Mức 5 (tương đương Euro 5).