Trong năm 2021, EVNFinance đã được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận và hoàn thành việc chi trả cổ tức 15% cho các cổ đông, tăng vốn điều lệ lên 3.047 tỷ đồng. Như vậy, với việc tăng vốn này, vốn điều lệ của EVNFinance đã ngang bằng với mức vốn của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo quy định về mức vốn pháp định đối với tổ chức tín dụng. 

Theo EVNFinance, việc tăng vốn điều lệ là sự khẳng định năng lực tài chính của EVNFinance đã được nâng cao, tạo được uy tín đối với các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là bước đi quan trọng trong hành trình chinh phục mục tiêu năm 2021 của EVNFinance, mở đường cho các thành công tiếp theo.

EVNFinance cũng đã ghi dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển với sự ghi nhận từ các tổ chức quốc tế. Bên cạnh việc vượt qua quá trình thẩm định gắt gao với nhiều hạng mục đánh giá toàn diện từ Moody’s để nhận được xếp hạng riêng lẻ mức B2, EVNFinance còn nhận được những dòng vốn quan trọng từ các quỹ, tổ chức tín dụng quốc tế.

{keywords}
 

Sau sự hợp tác thành công với Quỹ Hợp tác Khí hậu toàn cầu (GCPF), EVNFinance đã nhận được sự tin tưởng từ các tổ chức quỹ uy tín trên thế giới như: rA, Symbiotics, Proparco… và huy động được hơn 50 triệu USD từ các đối tác nước ngoài. Kết quả này cho thấy tầm nhìn chiến lược của Ban Lãnh đạo công ty khi định hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa nguồn vốn kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực nội tại, đồng thời tăng cường năng lực tài chính và uy tín của công ty trên thị trường tài chính trong và ngoài nước.

Cuối năm 2021, EVNFinance đã được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chấp thuận niêm yết chứng khoán trên sàn HoSE. Việc chuyển giao dịch chứng khoán từ sàn UpCOM sang sàn HoSE là sự kiện nằm trong kế hoạch chiến lược của EVNFinance của năm 2021, sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho việc tiếp tục minh bạch thông tin tới các cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng của EVNFinance.

Về kế hoạch phát triển năm 2022, EVNFinance khẳng định sẽ tiếp tục chiến lược chuyển đổi để thích nghi với bối cảnh và điều kiện mới, song song định hướng trở thành công ty tài chính fintech với những sản phẩm mới ứng dụng công nghệ phù hợp nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Ngọc Minh