EVN Finance

Cập nhập tin tức EVN Finance

EVNFinance ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực

Dù chịu những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, năm 2021, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, đạt hơn 411 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 12% so với năm 2020, vượt kế hoạch đề ra.

EVNFinance nhắm đích trở thành công ty tài chính số

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) xác định thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển công nghệ là chiến lược hàng đầu trong cuộc đua cách mạng số hóa.