Sự kiện được tổ chức tại toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Hà Nội, kết nối trực tuyến tới hàng ngàn CBCNV thông qua điểm cầu tại các đơn vị của EVNGENCO1.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 và ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc FPT đã ký kết biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm. 

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng Giám đốc EVNGENCO1 và ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc FPT ký biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm

Lộ trình chuyển đổi số, Lộ trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật IT, OT giai đoạn 2022 - 2025, định hướng tới năm 2030 của EVNGENCO1 (gọi tắt là Lộ trình chuyển đổi số) là sản phẩm được thực hiện dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa EVNGENCO1 và FPT trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số được hai bên ký kết ngày 01/12/2021.

Lộ trình chuyển đổi số bao gồm các sáng kiến số được sắp xếp thành 05 nhóm “Dữ liệu - Vận hành - Tài sản - Con người - Hạ tầng”, các nghiên cứu đầu tư ứng dụng công nghệ mới nhằm mục tiêu xây dựng nền tảng công nghệ thông tin và con người công nghệ thông tin của EVNGENCO1, hỗ trợ thực hiện Chiến lược Sản xuất kinh doanh và Chiến lược Chuyển đổi số trong tương lai.

 5 mốc thời gian trọng tâm của Lộ trình Chuyển đổi số

Ngay sau lễ ký kết, EVNGENCO1 và FPT đã triển khai Chương trình đào tạo Chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp của EVNGENCO1. Tại đây, PGS.TS Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT đã chia sẻ các nội dung trọng tâm về chuyển đổi số và xu thế chuyển đổi số; quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của FPT, đóng góp của văn hoá doanh nghiệp đến hành trình phát triển của FPT; quản trị nhân sự số tại FPT, ứng dụng tại các doanh nghiệp khác và hệ thống thông tin quản trị vận hành, quản trị tri thức của FPT.

PGS. TS. Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT chia sẻ tại Chương trình đào tạo về Chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp của EVNGENCO1

Những chia sẻ của người đứng đầu FPT đã giúp 150 cán bộ lãnh đạo các cấp của EVNGENCO1 nắm bắt được bức tranh tổng quát, bản chất và tiềm năng của chuyển đổi số đối với sự phát triển của doanh nghiệp cũng như các kỹ năng cơ bản để lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp xây dựng chiến lược, kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số và chỉ đạo triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số.

Với sự kết hợp giữa khát vọng, tinh thần dám nghĩ dám làm của EVNGENCO1 và bề dày kinh nghiệm, năng lực, nguồn lực của FPT, Ban lãnh đạo EVNGENCO1 kì vọng sẽ nhanh chóng hiện thực hoá tầm nhìn “Đưa EVNGENCO1 phát triển bền vững, trở thành một doanh nghiệp số có trình độ quản trị hiện đại, có giá thành sản xuất điện cạnh tranh ngang hàng các đơn vị phát điện trong khu vực ASEAN”.

Quốc Tuấn