EVNGENCO1 tổ chức giải chạy cán bộ công nhân viên chức lao động (CBCNVCLĐ) năm 2023 nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thích ứng an toàn, linh hoạt, động viên cán bộ, công nhân viên, lao động EVNGENCO1 tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Giải cũng sẽ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cán bộ, công nhân viên, lao động; thúc đẩy phong trào thể dục thể thao với tinh thần “Cá nhân khỏe, doanh nghiệp mạnh”; góp phần xây dựng đơn vị nơi công tác có phong trào làm việc tốt, thể thao lành mạnh, an toàn trong toàn EVNGENCO1.

Thông qua việc tổ chức giải, EVNGENCO1 sẽ biểu dương phong trào thể dục, thể thao quần chúng của các đơn vị trực thuộc trong EVNGENCO1 và thể hiện nét đẹp văn hóa EVNGENCO1 trong việc nâng cao đời sống tinh thần của người lao động; tạo điều kiện cho CBCNVCLĐ các đơn vị giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe, tái tạo sức lao động, phát huy tinh thần đoàn kết của CBCNVCLĐ các đơn vị trong EVNGENCO1.

Đặc biệt, giải chạy CBCNVCLĐ EVNGENCO1 năm 2023 còn lan toả ý nghĩa nhân văn “Mỗi bước chạy - Một tấm lòng” khi tổng công ty sẽ hỗ trợ 2.000 đồng/km để xây dựng nhà tình nghĩa (tổng số tiền ủng hộ không quá 500 triệu đồng) từ quỹ Phúc lợi tập trung.

anh n1.jpg

Nội dung chạy online sẽ bắt đầu từ 0h ngày 15/10/2023 đến 23h59’ ngày 3/11/2023 với hình thức chạy trên phần mềm UpRace. Mỗi VĐV cài đặt phần mềm UpRace trên điện thoại di động và tham gia nhóm chạy theo đúng tên đơn vị tham gia cuộc thi trên phần mềm và khi chạy bật định vị vị trí GPS để lưu lại kết quả chạy.

Nội dung chạy trực tiếp sẽ được thực hiện trong thời gian tổ chức Hội thi Văn hóa Doanh nghiệp của EVNGENCO1.

Hoạt động chạy bộ tại các địa điểm và thời gian được EVNGENCO1 tổ chức phù hợp theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của EVN, EVNGENCO1 (không chạy trong giờ làm việc và trong trụ sở làm việc, nhà máy, công trường…).

Quốc Tuấn