Facebook Messenger Kids

Cập nhập tin tức Facebook Messenger Kids

Facebook ra mắt ứng dụng nhắn tin dành cho trẻ em, chiêu trò mới để thu hút thêm người dùng

Bên cạnh việc sao chép những gì hay nhất của Snapchat, Facebook còn dần mở rộng chức năng tổng thể của dịch vụ nhắn tin nhằm phù hợp hơn với người dùng trẻ tuổi.