Reels là nền tảng clip ngắn mới trên Facebook. Khi lướt Facebook Reels, thỉnh thoảng người dùng sẽ thấy clip ghi nguồn Instagram; đó là vì người dùng Instagram có lựa chọn đề xuất thước phim ngắn trên Facebook. Vậy những clip kiểu này khác biệt như thế nào so với clip Facebook Reels thông thường?

{keywords}
Khi lướt Facebook Reels, thỉnh thoảng người dùng sẽ thấy clip ghi nguồn Instagram.

Facebook Reels Instagram khác như thế nào?

Trên Facebook Reels, thước phim từ Instagram có tên Instagram của người sáng tạo nội dung thay vì tên Facebook của họ (nếu họ có tài khoản Facebook). Bạn cũng sẽ thấy thương hiệu Instagram dưới tên người dùng của họ.

Khi xem thước phim tạo trên Facebook, bạn có thể để lại bình luận. Nếu xem thước phim tạo trên Instagram, bạn chỉ có thể bình luận bằng cách sử dụng ứng dụng Instagram hoặc trên trang web Instagram.com với tài khoản Instagram của bạn.

Bạn có thể xem những người trên Facebook đã thích thước phim nhưng không thể xem những người đã thích trên Instagram nếu thước phim đó được tạo trên Instagram. Bạn chỉ có thể xem những người đã thích thước phim trên Instagram trong ứng dụng Instagram hoặc trên trang web Instagram.com.

Khi xem thước phim tạo trên Instagram, bạn có thể thấy thước phim này đã được phát bao nhiêu lần. Mỗi lượt phát là một lần video phát ít nhất 1 phút, không tính thời gian phát lại. Số lượt phát được đếm trên cả Facebook lẫn Instagram. Nếu bạn xem một thước phim trên cả Facebook và Instagram thì hệ thống sẽ tính là 2 lượt phát. Phần lớn các thước phim tạo trên Facebook cũng sẽ hiển thị số lượt phát.

Khi xem thước phim tạo trên Facebook, bạn có thể thấy các thước phim khác của cùng người tạo bằng cách nhấn vào tên của họ. Còn nếu đó là thước phim tạo trên Instagram, bạn sẽ được điều hướng đến trang cá nhân trên Instagram của họ.

Anh Hào

Hướng dẫn đăng video dài trên Facebook Reels

Hướng dẫn đăng video dài trên Facebook Reels

Khi cần, người dùng có thể điều chỉnh thời gian video tải lên Facebook Reels lên hơn 30 giây, hơn 1 phút, hoặc hơn thế nữa...