Hải Nguyên - Đinh Tuấn

'Sát thủ của Tesla' tại Trung Quốc đang nắm công nghệ gì đặc biệt?

'Sát thủ của Tesla' tại Trung Quốc đang nắm công nghệ gì đặc biệt?

Được ví là sát thủ của Tesla, hãng xe điện NIO của Trung Quốc có rất nhiều sự khác biệt đối với "ông lớn" của Mỹ.