Fidget Spinner Việt Nam

Cập nhập tin tức Fidget Spinner Việt Nam

Những người chơi Fidget Spinner tại Việt Nam

Fidget Spinner du nhập vào Việt Nam từ khoảng cuối 2016 và có một cộng đồng nhỏ từ tháng 3 năm nay.